ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

 

 

 

   Електронен дневник                      Седмична програма

Актуална информация

     = Ден на безопастността на движението по пътищата 29.06.2020 г.

    = Тържествено честване на 24 май 2020 г.

    = ученическо четене на Чудомирови разкази

    = Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

    = Добри практики за работа с децата и родителите

    = Информация за същността на социалните услуги

    = Карта на услугите

    = Учебници, използвани в учебния процес

    = Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

    = Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

    = График за консултации

    = Бюджет 2019

              + Отчет за 1 тримесечие

              + Отчет за 2 тримесечие

              + Отчет за 3 тримесечие     

    = Графици за провеждане на сесии и изпити

    + Задочна форма на обучение - 11 клас  12 клас      

    + Самостоятелна форма на обучение

    

 

 

 

Дневен режим

 на институцията:

1. 800-845

2. 905-950

3. 1000-1045

4. 1055-1140

5. 1150-1235

6. 1245-1330

7. 1340-1425

 

 

.