ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

 

 

 

   Електронен дневник                      Седмична програма

Актуална информация

    = Благодарствено писмо от читалище "Стилиян Чилингиров-1963" Шумен    

    = Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

    = Добри практики за работа с децата и родителите

    = Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

    = Информация за същността на социалните услуги

    = Карта на услугите

    = Учебници, използвани в учебния процес

    = Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

    = Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

    = График за консултации

    = График за писмени изпитвания

    = Спортен календар

    = Бюджет 2021

              + Отчет за 1 тримесечиe  

              + Отчет за 2 тримесечие  

              + Отчет за 3 тримесечие

              + Отчет за 4 тримесечие     

    = Графици за провеждане на сесии и изпити

        + Самостоятелна форма на обучение

    

 

Дневен режим

 на институцията:

8,9 и 10 клас

1. 745-830

2. 850-935

3. 945-1030

4. 1040-1125

5. 1135-1220

6. 1230-1315

7. 1325-1410

8. 1415-1500

11 и 12 клас

1. 815-900

2. 920-1005

3. 1015-1100

4. 1110-1155

5. 1205-1250

6. 1300-1345

7. 1355-1440

8. 1445-1530

 

 

.