ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

 

 

 

   Електронен дневник                      Седмична програма

Актуална информация

 

        = конкурс в РУО-Шумен за длъжността „старши експерт по природни науки и екология“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК) 

   

        = Благодарствено писмо от читалище "Стилиян Чилингиров-1963" Шумен

    = Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

    = Добри практики за работа с децата и родителите

    = Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

    = Информация за същността на социалните услуги

    = Карта на услугите

    = Учебници, използвани в учебния процес

    = Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

    = Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

    = График за консултации

    = График за писмени изпитвания

    = Спортен календар    

= Бюджет 2023

              +`Отчет за 1 тримесечие

              + Отчет за 2 тримесечие  

              + Отчет за 3 тримесечие

              + Отчет за 4 тримесечие  

 = Бюджет 2022

              + Отчет за 1 тримесечие 

              + Отчет за 2 тримесечие  

              + Отчет за 3 тримесечие

              + Отчет за 4 тримесечие     

    = Графици за провеждане на сесии и изпити

        + Самостоятелна форма на обучение

    

 

Дневен режим

 на институцията:

8,9,10,11 и 12 клас

1. 800-845

2. 905-950

3. 1000-1045

4. 1055-1140

5. 1150-1235

6. 1245-1330

7. 1340-1425

8. 1430-1515

 

 

.