ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

Профил на купувача

 

 

      Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване    

публикувано на: 24.11.2022 г.

     

 

       Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване

      (приключила със заповед 495/3.04.2017 г.)