ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

Профил на купувача

 

      Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване

      (приключила със заповед 495/3.04.2017 г.)

                                                                  публикувано на: 15.11.2017 г.