ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

 

    В момента в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия се обучават 366 ученици, разпределени в 20 паралелки и 15 ученици в самостоятелна форма на обучение.

       За тяхната подготовка полагат висококвалифициран труд 40 учители и 16 души непедагогически персонал.

       За пълноценната реализация на младото поколение се грижи педагогически съветник. Училището има много добра материална база: учебен корпус, кабинети по професионална подготовка, информатика и информационни технологии, общежитие, стол, библиотека, корпус учебни работилници, спортна площадка, физкултурен салон с фитнес център, зала за тенис на маса.

        Обучението в гимназията предлага оптимално съчетание на професионална подготовка с изучаване на чужди езици, информатика и бизнес умения.

        Амбицията е в бъдеще училището да прерастне в колеж по строителство.

         Основание за гордост са учениците на гимназията - интелигентни и амбициозни. В традиция се превърна инициативата им, да се провежда благотворителен концерт и шоу "Мис и мистър ПГСАГ". Със средствата бяха закупени компютри, озвучителна техника, аудио и видео средства. Участват и в поддържането на материалната база. Включват се в различни конкурси и състезания и печелят призови места. Голяма част продължават образованието си във ВУЗ

          Водещи фирми в областта на строителството проявяват интерес към наши възпитаници, като им осигуряват добри условия за провеждане на производствени и учебни практики и стажове. Голяма част от завършилите наши ученици намират успешна професионална реализация именно в тези фирми.

          Наша гордост са бивши възпитаници на училището, постигнали успешна професионална и творческа реализация в обществения и частен сектор.

          Голяма част наши възпитаници работят в общинските служби във Венец, Каспичан, Нови пазар и др.

         Част от бившите възпитаници на гимназията са негови настоящи учители : инж. Калинка Ангелова - замесник-директор по учебната част, Недко Върбанов - заместник-директор по производствено обучение, Нелка Рафаилова, инж. Райко Недялков, инж. Соня Тонева, Юлиян Узунов.

          Училището кандидатства и участва в много международни проекти и програми, като "Европейски уроци", "Слънчеви училища", "Леонардо", Еразъм+ и др. По част от тези проекти наши учители ще повишат своята квалификация в чужбина.

          Гимназията е с традиции в организирането и провеждането на спортни мероприятия, участието в регинални и национални спортни състезания и формирането на любов към спорта у младите хора.

          Наши възпитаници се състезават в отбори като "Калбо-Димекс", ФК "Шумен" и др., много от които са носители на индивидуални и отборни награди:
                    - Бойка Димитрова - национален състезател по вдигане на тежести

                    - Ивайло Христов - републикански шампион - лекоатлетически крос, 800 м., студент в Национална спортна академия

                    - Виталий Маринов - национален състезател по бойни изкуства

                    - Тодор Жечев - футболист в представителния отбор на Шумен

                    - Виталий Симеонов - волейболист от представителния отбор на Шумен

                    - Богомил Ивелинов Тихолов - многократен републикански шампион по карате "Киокушин" и европейски шампион за 2010 година.Обявен за спортист на годината за гр. Шумен за 2010 г.

                    - През 2011 година футболният отбор на училището стана РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОН за юноши от възрастова група XI, XII клас.         

          Училището провежда множество курсове за квалификация и преквалификация на безработни и други социални категории, нуждаещи се от такава:

                 - AutoCAD в строителството

                 - В и К;

                 - озеленители;

                 - дърводелци;

                 - техници на електрически инсталации;

                 - облицовки и настилки и др.

          Родители на наши ученици, желаещи да участват в такива курсове ползват преференциални цени.