ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - 2021

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

СЕСИЯ Януари  2021 г.

/за лица придобили право да положат Държавни изпити по теория и практика на специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2020-2021 година/

 

За първа, втора, трета и четвърта степен  -  21 януари 2021 г.

 

 СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ  2021 г.

 

/за лица придобили право да положат Държавни изпити по теория и практика на специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2020-2021 година/

За първа степен    -  19 юли 2021 г.

За втора, трета и четвърта степен   -  4 юни 2021 г.

 

ГРАФИК

 

 СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2021 г.

За първа, втора, трета и четвърта степен   - 9 септември 2021 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

СЕСИЯ Януари  2021 г.

·        20.12.2020 г. – подаване на заявления за първа, втора, трета и четвърта степен

СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ  2021 г.

·        17.03.2021 г. – подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен

·        14.06.2021 г. – подаване на заявления за първа степен

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2021 г.

·         01.09.2021 г. – подаване на заявления за първа, втора, трета и четвърта степен