ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

             

Директор на ПГСАГ
Борислав Петров Панайотов
Заместник-директор по учебната част

инж. Калинка Ангелова

Заместник-директор по практическо обучение
Недко Върбанов
Учители по Математика и Информационни технологии

инж. Георги Петков
Милена Узунова

Любомир Пенчев Червенков
Светлана Величкова

Учители по Български език и литература

Марияна Николова
Петър Петров

Димо Димов
Мариана Иванова

Учители по Химия и Физика
Диана Върбанова
Учители по Икономика, История и Философия

Мария Петкова

Димо Димов
Красимир Кънчев
Даниела Маринова

Учител по География и Биология

Илияна Десподова

Учители по Чуждоезикова подготовка

Галина Тодорова

Севдалина Стоянова

Антоанета Бънкова

Живко Железов

Деница Великова

Учители по Физическа култура и спорт

Венцислав Десподов

Юлиян Узунов

Учители по Строителство и архитектура

инж. Миглена Велчева

инж. Райко Недялков
арх. Диана Касчиева
инж. Пламена Бонева

Учители по Геодезия

 инж. Стоян Райковски

инж. Десислава Бобадалиева Филева

Учители по Електротехника

инж. Иван Спасов

инж. Милка Николова

инж. Райчо Рачев

инж. Елена Рачева

Учители по Интериорен дизайн
инж. Марияна Стоянова
инж. Магдалена Гандева
инж. Диан Манев
Възпитатели в общежитието

Веселин Иванов

инж. Борил Борисов
инж. Николай Николов

Компютърен оператор

инж. Иванка Димитрова

Секретар, счетоводство

Петинка Иванова
Дияна Янева

Милена Таслева

Галина Малчева

Педагогически съветник и библиотекар
Славена Йорданова
Светлана Колева