ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

МАТУРИ 2021

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (12 клас)

 и Национално външно оценяване (10 клас) :

МАЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

 

Български език и литература   -  19 май 2021 г., начало 08.00 часа

Втори ДЗИ                                 - 21 май 2021 г., начало 08.00 часа

ДЗИ по желание на ученика      - в периода 26 - 31 май 2021 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

· 1.03 – 19.03.2021 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате

· до 18.05.2021 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ (по електронен път)

· до 22.06.2021 г. – връчване на дипломите за завършено средно образование

 

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература  -  26 август 2021 г., начало 08.00 часа

Втори ДЗИ                               -  27 август 2021 г., начало 08.00 часа

ДЗИ по желание на ученика     - в периода 30 август - 02  септември 2021 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

· 01.07 – 16 .07.2021 г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате

· до 23.08.2021 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

· до 14.09.2021 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

 

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  (10 КЛАС)

 • 15 – 19 февруари 2021 г.  - Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас

 • Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа

 • Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа

 • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа

 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

 • 19 - 27 юни 2021 г. - Оценяване на изпитните работи от НВО

 • до 28 юни 2021 г. -Обявяване на резултатите от НВО

 • до 15 юли 2021 г. - Издаване на свидетелството за завършено основно образование               /на удостоверение за завършен първи гимназиален етап/

 

График на дейностите по приемане на ученици в XI клас за учебната 2021 – 2022 година

 

 • 15 – 16 юли 2021 г.  - Подаване на документи за участие в приема на ученици

 • до 19 юли 2021 г.         - Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 • до 21 юли 2021 г.     - Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 

 • до 22 юли 2021 г.     - Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 • до 23 юли 2021 г.     - Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

 •  26 юли 2021 г.         - Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

 • 27 – 28 юли 2021 г.   - Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 

 • 29 юли 2021 г.        - Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

 • 30 юли 2021 г.         - Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 

 • до 02 август 2021 г. - Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 

 • до 10 септември 2021 г. вкл.  - Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

 

 

Най-често задавани въпроси от ученици  и  родители, свързани с полагането на Държавни зрелостни изпити

 

Ще се явявам ли тази година на матури?

Да, ако си ученик 12 клас и завършиш успешно учебната година (т.е. имаш минимум "среден (3)" по всеки от изучаваните учебни предмети).

 

Задължително ли е да се явя на матури?

Да, ако искаш да получиш диплома за средно образование.

 

Защо ми е диплома за средно образование?

Без диплома за средно образование не можеш да кандидатстваш във висше училище.

 

Какво ще стане, ако не се явя на матури?

По твое желание ще получиш удостоверение за завършен гимназиален етап, с което можеш да започнеш работа или да продължиш да се обучаваш за придобиване на квалификация по професия.

 

А може ли да се явя на матури по-късно и да получа диплома за завършено средно образование?

Да, можеш да се явиш на всяка следваща сесия.

 

Колко са задължителните матури?

Задължителните матури са две – едната е по български език и литература, а втората избираш сам от следните учебни предмети:

Ø      чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език;

Ø      математика;

Ø      физика и астрономия;

Ø      биология и здравно образование;

Ø      химия и опазване на околната среда;

Ø      история и цивилизация;

Ø      география и икономика;

Ø      предметен цикъл “Философия”;

Ø      държавен изпит за придобиване на степен за професионална квалификация.

 

 Може ли да се явя допълнително и на други изпити, ако поискам?

Да, можеш да се явиш на колкото изпити пожелаеш от изброените по-горе учебни предмети.

 

Какво става, ако получа слаб (2) на някой от двата задължителни изпита?

Няма да получиш диплома за средно образование и ще трябва да се явиш отново на съответния изпит. По свое желание може да получиш удостоверението за завършен гимназиален етап.

 

Колко пъти може да се явявам на матура?

Можеш да се явяваш неограничен брой пъти до успешното полагане на изпита.

 

Какво става, ако получа слаба оценка или ако съм пожелал, но не съм се явил на допълнителни матури?

Независимо, че си получил оценка слаб (2) или не си се явил на допълнителна матура, получаваш диплома за средно образование. Слабата оценка няма да се впише в дипломата ти.

 

Може ли да си повиша оценката от матурата?

Не. Оценките са окончателни.

 

В каква форма ще се проведат изпитите?

Всяка матура ще се проведе под формата на тест. Част от въпросите са с няколко възможности за отговор, само един от които е верен, при други въпроси ще трябва да дадеш кратък свободен отговор. По български език и литература, история, география, философия, чужд език и математика ще трябва да създадеш и кратък текст или да решиш задача.

 

Колко време продължават матурите?

Всеки изпит продължава 4 астрономически часа.

 

 Върху какъв материал ще трябва да се подготвя?

Матурите включват учебно съдържание, изучавано в задължителната подготовка в гимназиалния етап (9-12 клас). Повече информация можеш да получиш на:

www.mon.bg/opencms/opencms/documents/dzi

 в рубриката “Учебно-изпитни програми за държавни зрелостни изпити”. Там ще откриеш и примерни тестове по всеки учебен предмет.

 

Кога се провеждат матурите?

Матурите се провеждат два пъти годишно – през юни и през септември. Датите на изпитите през тази учебна година можеш да видиш на електронната страница на Министерството на образованието и науката www.mon.bg

 

Какво трябва да направя, за да се явя на матури?

За да се явиш на матури,  трябва да подадеш заявление до директора на училището, в което да посочиш и по кои учебни предмети желаеш да положиш изпит. След подаване на заявлението не можеш да променяш желанията си. Образец на заявлението ще бъде публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

 

Кой ще проверява матурите?

Всички изпитни работи са анонимни и се проверяват и оценяват от национална комисия по съответния учебен предмет. В нея участват учители и преподаватели от висшите училища от цялата страна.

 

Къде се вписват оценките от матурите?

Оценките от матурите (с точност до 0,01) се вписват в дипломата за завършено средно образование.

 

За какво служат оценките от матурите?

Оценките от матурите участват при изчисляване на общия успех за завършено средно образование. Някои висши училища може да ги използват като балообразуващи оценки.

 

Може ли да постъпя във висше училище с оценките си от матурите, без да полагам кандидатстудентски изпит?

Да. По свое решение някои висши училища приемат оценките от матурите вместо оценки от кандидатстудентски изпит.

БЕЗПЛАТЕН ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН

ЗА МАТУРИТЕ:

 

    0800 19 010