МАТУРИ 2016
 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ:

МАЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити
Български език и литература  -  18 май 2016 г., начало 08.00 часа
Втори ДЗИ по избор                    - 20 май 2016 г., начало 08.00 часа

ДЗИ по желание на ученика     - в периода 26 май - 01 юни 2016 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 

·         7.03 – 18.03.2016 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате

·         до 17.05.2016 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

·         до 10.06.2016 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ
Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература -  29 август 2016 г., начало 08.00 часа
Втори ДЗИ по избор                   -  30 август 2016 г., начало 08.00 часа

ДЗИ по желание на ученика     - в периода 31 август - 02  септември 2016 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

·         04.07 – 15.07.2016 г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате

·         до 26.08.2016 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

·         до 12.09.2016 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

 

С П И С Ъ К 

на зрелостниците, заявили желание да бъдат допуснати

до държавните зрелостни изпити
през сесия август-септември на учебната
2015/2016 г.

 

 
Входящ № Име Презиме Фамилия 1 ДЗИ 2 ДЗИ
2724501 СЕВДАЛИН САШЕВ АСЕНОВ - Г
2724502 АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ БЕЛ Б
2724503 ИБРЯМ ЛИХАНОВ ИБРЯМОВ БЕЛ Г
2724504 СВЕТЛАНА ТОДОРОВА ЕВТИМОВА БЕЛ Б
2724505 МИГЛЕНА ЮЛКОВА АНДРЕЕВА БЕЛ Г
2724506 СЕРКАНТ ХАЛИМОВ АХМЕДОВ БЕЛ Б
2724507 ЦВЕТАН ИВАНОВ КОЛЕВ БЕЛ -
2724508 АНГЕЛ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ БЕЛ Б
2724509 ХАТИДЖЕ ИСМАИЛОВА АЛИЕВА БЕЛ Б
2724510 ОКТАЙ ОСМАН ЮМЕТ - Б
2724511 РАДОСТИН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ БЕЛ Б
2724512 ГЕОРГИ АНТОНОВ ВАКОВ БЕЛ Б
2724513 ЦВЕТЕЛИН МИЛЕНОВ МАРИНОВ БЕЛ Б
2724514 ВИКТОР ДЕЧКОВ СЛАВЧЕВ БЕЛ АЕ
2724515 ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ГЕОРГИЕВ БЕЛ Б
2724516 СЕЙХАН ХЮСЕИН МЕХМЕД БЕЛ Б
2724517 ТУРГАЙ НИХАТ СЪДКЪ - Б
2724518 НЕЖДЕТ ХЮСМЕН САЛИМ БЕЛ -
2724519 АХМЕД КАДИР ХАСАН БЕЛ Б
2724520 СЕЙХАН БЕЙХАНОВ НУРИЕВ БЕЛ Б
2724521 СЕЛИМ НЕДЖАТИН СЕЛИМ БЕЛ Г
2724522 ЕРДЖАН НАДИ ФИКРИ БЕЛ -
2724523 ИСМАИЛ АХМЕД ИСМАИЛ - ФИЛ
2724524 НЕВЗАТ ЛЮТФИЕВ ФЕИМОВ - Б
2724525 ВАСИЛ ЯСЕНОВ ВАСИЛЕВ БЕЛ -
2724526 АЛЕКСИ СЪБЕВ АЛЕКСИЕВ - ФИЛ
2724527 СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН БЕЛ Г
2724528 СВЕТЛОЗАРА ВАЛЕНТИНОВА БОШНАКОВА - ФИЛ
2724529 ДЕСИСЛАВА ИГНАТОВА ЩЕРЕВА БЕЛ ФИЛ
2724530 ВЕЖДАТ НУРИДИНОВ РУФАДОВ БЕЛ Г
2724531 ТОНИ РУМЕНОВ РАЧЕВ БЕЛ ФИЛ
2724532 АХМЕД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ БЕЛ Г
2724533 НАДИЕ ХАСАН ЕРСОЙ БЕЛ Б
2724534 БЕНИДЕ ДЖЕВДЕТ ИСМАИЛ - Б
2724535 ДОБРИНКА КИРИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА - Б
2724536 МЕЛИХА МЕХМЕД ХАЛИЛ БЕЛ Б
2724537 КРАСИМИР ЯНЕВ КОСТАДИНОВ БЕЛ Г
2724538 КРАСИМИР ИЛИЕВ БОРИСОВ БЕЛ Г

 

 

Най-често задавани въпроси от ученици  и родители, свързани с полагането на Държавни зрелостни изпити

 

Ще се явявам ли тази година на матури?

Да, ако си ученик 12 клас и завършиш успешно учебната година (т.е. имаш минимум "среден (3)" по всеки от изучаваните учебни предмети).

Задължително ли е да се явя на матури?

Да, ако искаш да получиш диплома за средно образование.

Защо ми е диплома за средно образование?

Без диплома за средно образование не можеш да кандидатстваш във висше училище.

Какво ще стане, ако не се явя на матури?

По твое желание ще получиш удостоверение за завършен гимназиален етап, с което можеш да започнеш работа или да продължиш да се обучаваш за придобиване на квалификация по професия.

А може ли да се явя на матури по-късно и да получа диплома за завършено средно образование?

Да, можеш да се явиш на всяка следваща сесия.

Колко са задължителните матури?

Задължителните матури са две – едната е по български език и литература, а втората избираш сам от следните учебни предмети:

Ø          чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език;

Ø      математика;

Ø      физика и астрономия;

Ø      биология и здравно образование;

Ø      химия и опазване на околната среда;

Ø      история и цивилизация;

Ø      география и икономика;

Ø      предметен цикъл “Философия

 Може ли да се явя допълнително и на други изпити, ако поискам?

Да, можеш да се явиш на колкото изпити пожелаеш от изброените по-горе учебни предмети.

Какво става, ако получа слаб (2) на някой от двата задължителни изпита?

Няма да получиш диплома за средно образование и ще трябва да се явиш отново на съответния изпит. По свое желание може да получиш удостоверението за завършен гимназиален етап.

Колко пъти може да се явявам на матура?

Можеш да се явяваш неограничен брой пъти до успешното полагане на изпита.

Какво става, ако получа слаба оценка или ако съм пожелал, но не съм се явил на допълнителни матури?

Независимо, че си получил оценка слаб (2) или не си се явил на допълнителна матура, получаваш диплома за средно образование. Слабата оценка няма да се впише в дипломата ти.

Може ли да си повиша оценката от матурата?

Не. Оценките са окончателни.

В каква форма ще се проведат изпитите?

Всяка матура ще се проведе под формата на тест. Част от въпросите са с няколко възможности за отговор, само един от които е верен, при други въпроси ще трябва да дадеш кратък свободен отговор. По български език и литература, история, география, философия, чужд език и математика ще трябва да създадеш и кратък текст или да решиш задача.

Колко време продължават матурите?

Всеки изпит продължава 4 астрономически часа.

 Върху какъв материал ще трябва да се подготвя?

Матурите включват учебно съдържание, изучавано в задължителната подготовка в гимназиалния етап (9-12 клас). Повече информация можеш да получиш на:

www.mon.bg/opencms/opencms/documents/dzi

 в рубриката “Учебно-изпитни програми за държавни зрелостни изпити”. Там ще откриеш и примерни тестове по всеки учебен предмет.

Кога се провеждат матурите?

Матурите се провеждат два пъти годишно – през юни и през септември. Датите на изпитите през тази учебна година можеш да видиш на електронната страница на Министерството на образованието и науката www.mon.bg

Какво трябва да направя, за да се явя на матури?

За да се явиш на матури,  трябва да подадеш заявление до директора на училището, в което да посочиш и по кои учебни предмети желаеш да положиш изпит. След подаване на заявлението не можеш да променяш желанията си. Образец на заявлението ще бъде публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Кой ще проверява матурите?

Всички изпитни работи са анонимни и се проверяват и оценяват от национална комисия по съответния учебен предмет. В нея участват учители и преподаватели от висшите училища от цялата страна.

Къде се вписват оценките от матурите?

Оценките от матурите (с точност до 0,01) се вписват в дипломата за завършено средно образование.

За какво служат оценките от матурите?

Оценките от матурите участват при изчисляване на общия успех за завършено средно образование. Някои висши училища може да ги използват като балообразуващи оценки.

Може ли да постъпя във висше училище с оценките си от матурите, без да полагам кандидатстудентски изпит?

Да. По свое решение някои висши училища приемат оценките от матурите вместо оценки от кандидатстудентски изпит.

 

 

 

 

 БЕЗПЛАТЕН ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН

ЗА МАТУРИТЕ:

 

    0800 19 010

   


                                         Напред  Назад  Начало