ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

9700   ШУМЕН                       

бул. ”В. Преслав” №49

Директор:  тел./факс: 054/87 68 05

Секретар:  054/88 31 84

                                                               www.stroitech.ro-ni.net

  Email:  info-2700006@edu.mon.bg