ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

На 20.03.2019 г. в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия  - Шумен се състоя Национално ученическо четене на Чудомирови разкази – проява, организирана от Фондация „Чудомир”, ЛХМ „Чудомир” , под егидата на Обществения посредник на Община Казанлък и в пряка връзка с Националната стратегия за насърчаване на грамотността.

В инициативата се включиха ученици от 8, 9 и 10 класове на ПГСАГ. Пред жури бяха прочетени и 13-те разказа на Чудомир от Интернет страницата. За трима ученици, направили най-добър прочит на Чудомиров разказ, бяха осигурени награди – книги. Всички участници получиха грамоти за участие.

Учениците харесаха инициативата и обсъдиха възможността да направят драматизации по някои от Чудомировите разкази.