ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

  Прием след завършен VII клас (дневна форма на обучение)

  • специалност ”Строителство и архитектура” - /с разширено изучаване на английски език/ - Срок на обучение: 5 години

  • специалност ”Интериорен дизайн” /с разширено изучаване на английски език/  - Срок на обучение: 5 години

  • специалност ”Геодезия” - Срок на обучение: 5 години

  • специалност ”Електрически инсталации”  - Срок на обучение: 5 години

 

Балообразуване : Максимален бал - 500 точки

        Образува се от удвоеният брой точки от теста по "Български език и литература", удвоеният брой точки от теста по "Математика" и оценките от свидетелството за 7 клас по "Математика" и "Изобразително изкуство", приведени към брой точки.

Забележка: За специалност ”Електрически инсталации” оценката по изобразително изкуство се заменя с оценката по физика.