ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

за организиране приемането на ученици за учебната 2023/2024 година

    За приемане на ученици след завършен VII клас:

1. Провеждане на тест (съвпадат с датите за външно оценяване на учениците от 7 клас и  се използват като балообразуващи при кандидатстване в ПГСАГ):
        = по български език и литература - 13.06.2023 г.  (9:00 часа)
        = по математика        - 16.06.2023 г. (9:00 часа)
        = по чужд език (по желание на ученика) - 14.06.2023 г. (9:00 часа)
2. Подаване на документи:  
       = за първи етап на класиране - 05.07 - 07.07.2023 г. вкл.
       = за втори етап на класиране - 13.07 - 17.07.2023 г. вкл.
       = за трети етап на класиране - 26.07 - 27.07.2023 г. вкл.

 

Забележка: При записване на приетите ученици се представят оригиналите на

удостоверението за завършен 7 клас и медицинско свидетелство.

     /От Наредбата за изменение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за приемане на ученици/ 

 

        За приемане на ученици след завършен Х клас:

 

График на дейностите по приемане на ученици в XI клас за учебната 2023 – 2024 година

 • 18 – 19 юли 2023 г.  - Подаване на документи за участие в приема на ученици

 • до 20 юли 2023 г.         - Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 • до 21-24 юли 2023 г. - Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 

 • до 25 юли 2023 г.     - Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 • до 26 - 27 юли 2023 г.  - Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

 •  28 юли 2023 г.         - Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

 • 31 юли 2023 г.   - Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 

 • 01 август 2023 г.    - Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

 • 02-03 август 2023 г.   - Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 

 • 04 август 2023 г.     - Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 

 • до 11 септември 2023 г. вкл.  - Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване