ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

за организиране приемането на ученици за учебната 2024/2025 година

    За приемане на ученици след завършен VII клас:

1. Провеждане на тест (съвпадат с датите за външно оценяване на учениците от 7 клас и  се използват като балообразуващи при кандидатстване в ПГСАГ):
        = по български език и литература - 19.06.2024 г.  (9:00 часа)
        = по математика        - 21.06.2024 г. (9:00 часа)
        = по чужд език (по желание на ученика) - 20.06.2024 г. (9:00 часа)
2. Подаване на документи:  
       = за първи етап на класиране - 08.07 - 10.07.2024 г. вкл.
       = за втори етап на класиране - 15.07 - 17.07.2024 г. вкл.
       = за трети етап на класиране - 26.07 - 29.07.2024 г. вкл.
       = за четвърти етап на класиране - 05.08 - 06.08.2024 г. вкл.

 

Забележка: При записване на приетите ученици се представят оригиналите на

удостоверението за завършен 7 клас и медицинско свидетелство.

     /От Наредбата за изменение на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за приемане на ученици/ 

 

        За приемане на ученици след завършен Х клас:

 

График на дейностите по приемане на ученици в XI клас за учебната 2024 – 2025 година

 • 18 – 19 юли 2024 г.  - Подаване на документи за участие в приема на ученици

 • до 22 юли 2024 г.         - Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 • до 23-24 юли 2024 г. - Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 

 • до 25 юли 2024 г.     - Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 • до 26 - 29 юли 2024 г.  - Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

 •  30 юли 2024 г.         - Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

 • 31 юли 2024 г.   - Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 

 • 01 август 2024 г.    - Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

 • 02 и 05 август 2024 г.   - Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 

 • 06 август 2024 г.     - Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 

 • до 11 септември 2024 г. вкл.  - Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване