ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

          

Грамоти и Благодарности за работата на колектива


Грамота за участие в конкурс  

Участие в Шестия национален исторически конкурс


Благодарност от Регионалния мениджър на

Кеймбридж Юнивърсити Прес за България