ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

През учебната 2012 / 2013 година

ПГСАГ – ШУМЕН

продължава работа по

ПРОЕКТ   У С П Е Х

/ПРИКЛЮЧИЛ/

 

Сформираха се 16 групи за извънкласни дейности:

1. Клуб „Архимед” с ръководител Дамян Анев;

2. Клуб „Ценности и човеколюбие” с ръководител: Петър Петров;

3. Клуб „Здравословно хранене” с ръководител: Стефка Петрова;

4. Клуб „Европейска кухня” с ръководители: Илияна Десподова и Венцислав Десподов;

5. Клуб „Млад еколог-1” с ръководител: Лина Григорова;

6. Клуб „Млад еколог-2” с ръководител: Недко Върбанов;

7. Секция "Здраве и туризъм" с ръководители: Антоанета Бънкова и инж. Иван Спасов;

8. Студио „Аз фотографа” с ръководител: Румен Чаушев;

9. Клуб „Английски език без граници” с ръководител Галина Тодорова;

10. Клуб „Краезнание” с ръководител: Милена Герова;

11. Клуб „История на моето селище” с ръководител Красимир Кънчев;

12. Клуб „Успешно поведение на младата дама и младия господин” с ръководители: Даниела Маринова и Мария Петкова;

13. Клуб „Етнография - искам да разкажа” с ръководител Павлина Иванова;

14. Ателие „Арт – студио” с ръководител: инж. Марияна Стоянова;

15. Ателие „Арт – работилница” с ръководител: Янко Божков;

16. СекцияМажоретен състав на ПГСАГ” с ръководител Павлина Иванова;

 

Във всички форми на ИИД през изминалата година се работи активно, учениците, участници в клубовете, проявиха интерес към поставените теми и задачи, оформиха много кътове в ПГСАГ с изложби, посетиха различни обекти, направиха много снимки от участията си в занятията.

Много усилия и старание положиха участниците в Секция „Млад еколог” за оформяне на красив и добре уреден еко парк в двора на ПГСАГ.

 

 

клуб "Архимед"

 

ателие "Арт - студио"

       

   клуб "Ценности и човеколюбие" 

секция "Мажоретен състав на ПГСАГ"

 

 

клуб "Етнография - искам да разкажа"

        

 "История на моето селище"

      

  

клуб "Краезнание"

        

      

       

клуб "Млад еколог" - 1 и 2

       

  

клуб "Успешно поведение на младата дама и младия господин"

     

 

секция "Здраве и туризъм"

       

        

      

клуб "Здравословно хранене" и  "Европейска кухня"

       

        

        

  

студио "Аз фотографа"