ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

           През учебната 2012-2013 година Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия кандидатства и спечели квота по проект "Информационни и комуникационни технологии в училище", в резултат на което е организиран компютърен кабинет с 15 терминални работни места от висок клас, което допринесе за повишаване ефективността на учебния процес при компютърното проектиране в областта на строителството.

През учебната 2014-2015 година гимназията реализира успешно втори проект по националната програма "ИКТ в училище", като бяха закупени 15 нови съвременни компютърни конфигурации, с които бяха подновени компютрите в един от кабинетите.